Billån

Finansieringsopplysninger:
Bilpris: *
Egenkapital: *
Husstandens gjeld (samlet gjeld): *
Husstandens inntekt (samlet brutto inntekt): *
Antall terminer(maks 7 år / 84 mnd): *
Minimum 20% egenkapital ved 84.mnd Fullfinansiering er mulig opptil 60 terminer.
Låneobjektet:
Bilmerke:
Modell:
Årsmodell:
Evt. registreringsnummer:
Evt. søkekode for annonse:
Kjøper(lånetager):
Fødsels- og personnummer (11 siffer): *
Navn: *
Adresse: *
Postnr./sted: *
Telefon dagtid: *
E-post: *
Medlemsnummer i AMCAR:
Årsinntekt / Din andel av gjeld i kroner: *
Antall barn (under 18 år) som låntager har forsørgeransvaret for: *
Antall barn (under 18 år) som låntager har forsørgeransvaret for: *
Sivilstatus:
Boforhold:
Eventuell medlånetager:
Fødsels- og personnummer (11 siffer):
Navn:
Telefon dagtid:
E-post:
Årsinntekt / Din andel av gjeld i kroner:
Antall barn (under 18 år) som medlånetager har forsørgeransvaret for: